Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Danh sách 200+ trường Đại Học, Cao Đẳng, Nhật Ngữ tại Nhật Bản liên kết tuyển sinh với Thăng Long Osc.

Một lợi thế khi đăng ký tham gia chương trình du học Nhật Bản tại Thang Long OSC chính là bạn được thoải mái chọn trường học mà bạn yêu thích và phù hợp nhất với năng lực, điều kiện của bạn. Bởi Thang Long OSC là đại diện liên kết tuyển sinh du học nhật bản của hơn 200 trường cao đẳng, đại học, Nhật ngữ hàng đầu tại Nhật Bản.

Dưới đây là danh sách các trường tiêu biểu tại Nhật liên kết tuyển sinh với Thang Long OSC.
 
Danh sach truong dai hoc Nhat Ban

TOKYO.
 1. Trường Nhật ngữ MCA
 2. Trường Nhật ngữ ISI
 3. Trường cao đẳng văn hóa và Nhật ngữ Tokyo
 4. Trường Nhật ngữ Hiroo
 5. Trường Nhật ngữ An
 6. Trung cấp ngoại ngữ và kinh doanh Tokyo
 7. Trường Nhật ngữ JCLI
 8. Trường Nhật ngữ TGN
 9. Học viện giao lưu quốc tế Tokyo
 10. Trường Nhật ngữ Nishinihon
 11. Học viện Nhật ngữ TCC
 12. Học viện ngôn ngữ Newglobal
 13. Học viện Tokyo Nichigo
 14. Trường Nhật ngữ YMCA Tokyo
 15. Học viện giáo dục văn hóa quốc tế Tokyo
 16. Trường Nhật ngữ Shinjuku Heiwa
 17. Trường Nhật ngữ AKAMONKAI
 18. Trường Nhật ngữ Midream
 19. Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kudan
 20. Trường Nhật ngữ KAI
 21. Trường Nhật ngữ Toyo
 22. Trường ngôn ngữ Gendai
 23. Trường cao đẳng văn hóa và Nhật ngữ Tokyo
 24. Trường ngôn ngữ UJS
 25. Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy
 26. Học viện Tokyo YIEA
 27. Học viện Tokyo Sanritsu
 28. Trung tâm văn hóa Waseda
 29. Trường ngôn ngữ Samu
 30. Trường Nhật ngữ Shurin
 31. Học viện giáo dục quốc tế Aoyama
 32. Đại học Tokyo
 33. Đại học Ngoại ngữ Tokyo
 34. Đại học Ochanomizu
 35. University of Electro-Communications
 36. Tokyo Medical and Dental University
 37. Tokyo Gakugei University
 38. Tokyo University of Agriculture and Technology
 39. Tokyo University of the Arts
 40. Hitotsubashi University
 41. National Graduate Institute for Policy Studies
 42. Trường cao đẳng ngoại ngữ Tokyo
 43. Trường cao đẳng phúc lợi Tokyo

SAITAMA.
 1. Học viện Tokyo Nichigo
 2. Trường Nhật ngữ Yono Gakuin
 3. Học viện ngôn ngữ quốc tế OJI
 4. Học viện Nhật ngữ Musashi Urawa
 5. Trường Nhật ngữ Saitama
 6. Học viện giáo dục quốc tế Heisei
 7. Đại học Seibu Bunri
 8. Đại học Công Nghệ Nhật Bản
 9. Đại học Keio
 10. Trường Cao đẳng phúc lợi Saitama
 11. Trường cao đẳng nữ sinh Saitama

CHIBA.
 1. Trường Nhật ngữ Makuhari
 2. Trường cao đẳng ngoại ngữ Futaba
 3. Học viện ngôn ngữ Narashino
 4. Trường ngôn ngữ Nhật Bản Narita
 5. Trường quốc tế Matsudo
 6. Trường ngôn ngữ Nhật Ken
 7. Trường Nhật ngữ Meisei Cybernetics
 8. Trung tâm văn hóa Quốc tế Academy
 9. Học viện quốc tế Chiba
 10. Trường Nhật ngữ Meiyuu
 11. Trường quốc tế Asahi
 12. Học viện Nhật ngữ Mizuno
 13. Trường cao đẳng Kinh doanh và luật
 14. Đại học Chiba
 15. Đại học Seitoku
 16. Đại học Seiwa

GIFU
 1. Trường Nhật ngữ Subaru
 2. Trường quốc tế Hotsuma
 3. Trường Nhật ngữ ISI
 4. Trường quốc tế Liberty
 5. Trường Cao đẳng nghề Tobuco
 6. Trường quốc tế Hotsuma
 7. Trường đại học Gifu

KYOTO
 1. Trường Nhật ngữ Minsai
 2. Học viện quốc tế Kyoto
 3. Học viện ngôn ngữ Kansai
 4. Trường Nhật ngữ Nihongo Center
 5. Kyoto University
 6. Kyoto University of Education
 7. Kyoto Institute of Technology
 8. Kyoto Prefectural University
 9. Kyoto Prefectural University of Medicine
 10. Kyoto City University of Arts
 11. Ikenobo Junior College
 12. Otani Univresity Junior College
 13. Kacho College
 14. Kyoto College of Medical Science
 15. Kyoto Junior College of Foreign Language
 16. Kyoto College of Economics
 17. Kyoto Koka Women’s College

KANAGAWA
 1. Học viện Nhật ngữ Logos
 2. Trường ngoại ngữ thương mại CBC
 3. Học viện quốc tế Aishin
 4. Học viện Nhật ngữ Asuka
 5. Trường Nhật ngữ Waseda EDU
 6. Trung tâm ngôn ngữ quốc tế Châu Á (AILC)
 7. Viện Nhật ngữ Kohwa
 8. Trường Nhật ngữ quốc tế Yokohama

TOCHIGI
 1. Trường Nhật ngữ Utsunomiya
 2. Học viện Higashinihon Kobusai
 3. Trường đại học Utsunomiya
 4. Học viện giáo dục quốc tế Tochigi
 5. Trường cao đẳng SANO
 6. Học viện quốc tế ATYS

OSAKA
 1. Trường Nhật ngữ Osaka
 2. Học viện Nhật ngữ Bunrin
 3. Trường Nhật ngữ JCOM
 4. Học viện quốc tế One Purpose
 5. Trường Nhật ngữ Umikaze
 6. Học viện ngôn ngữ Clover
 7. Đại học Osaka
 8. Đại học Kansai

FUKUOKA
 1. Trường chuyên môn ngoại ngữ Fukuoka
 2. Trường Nhật ngữ Nishinihon
 3. Học viện giáo dục quốc tế Japan
 4. Trường Nhật ngữ quốc tế Kyushu
 5. Đại học Fukuoka
 6. Học viện Nhật ngữ FLA

HYOGO
 
 1. Trường Nhật ngữ Kobe KIJ
 2. Học viện Nhật ngữ Kasuga
 3. Trường ngoại ngữ Seiko
 4. Đại học Hyogo
 5. Trường Ngôn ngữ quốc tế Kobe
 6. Đại học Kobe

TOHOKU
 
 1. Học viện văn hóa ngôn ngữ Toyo
 2. Học viện ngôn ngữ quốc tế
 3. Trường Nhật ngữ Morioka
 4. Đại học Tohoku
 5. Trường Nhật ngữ Tohoku
 6. Trường cao đẳng ngoại ngữ và du lịch Tohoku

AICHI
 
 1. Học viện Nhật ngữ Kamiyama
 2. Trường Nhật ngữ Advance Academy
 3. Trường Nhật ngữ North River
 4. Đại học Aichi
 5. Học viện quốc tế Aichi
 6. Đại học Nanzan
 7. Trường Đại học công nghệ Aichi
 8. Trường Nhật ngữ Kamiyama Gakuin

SHIZUOKA
 
 1. Học viện Nhật ngữ Hamamatsu
 2. Trường Nhật ngữ Mt. Fuji
 3. Trường Nhật ngữ Kokusai Kotoba Gakuin
 4. Đại học Shizuoka
 5. Cao đẳng Nhật ngữ Hamamatsu
 6. Đại học Shizuoka Ken

HOKKAIDO
 
 1. Học viện Nhật ngữ Sapporo
 2. Đại học Hokkaido
 3. Trường Đại học quốc tế Hokkaido

Để được tư vấn cụ thể về thông tin chi tiết cũng như học phí của từng trường, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn du học: 1900.1582.
 
Bình luận Facebook
bình luận form