Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Tuyển Giám Đốc tuyển dụng + 5 nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động

Thang Long OSC thông báo tuyển Giám đốc tuyển dụng và 5 nhân viên tư vấn tuyển dụng xuất khẩu lao động có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.

Thăng Long Osc tuyển dụng 05 phiên dịch viên tiếng Nhật

Công ty cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long (Thang Long Osc) thông báo tuyển dụng nhân viên phiên dịch tiếng Nhật. Làm việc tại Hà Nội

Tuyển gấp nhân viên phát triển thị trường Nhật Bản lương 1500$

Công ty Thăng Long Osc thông báo tuyển dụng nhân sự cho công ty mảng phát triển thị trường Nhật Bản với mức lương hấp dẫn 1500$/ tháng.