Thang Long OSC tuyển sinh du học

Tin mới nhất

Chúc mừng 50 lao động đi làm việc có thời hạn tại Algeria xuất cảnh thành công.

Ngày 14/5 và ngày 17/5 vừa qua công ty xuất khẩu lao động Thăng Long vừa tổ chức 2 đợt tiễn 50 lao động xuất cảnh sang Algeria thành công.