Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

HOT NEW - Chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ về thực hiện thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2435/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19/6/2018 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
 
Lao động thời vụ Hàn Quốc

1. Cơ quan ký kết và thực hiện

Việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ (ngắn hạn) tại Hàn Quốc thực hiện theo Thỏa thuận ký giữa UBND cấp tỉnh Việt Nam và chính quyền địa phương Hàn Quốc. Cơ quan cấp tỉnh có thể giao cơ quan cấp huyện hoặc tổ chức sự nghiệp tại địa phương thực hiện phái cử lao động sau khi ký Thỏa thuận.
 
Đến tháng 6/2019, có 04 tỉnh/thành phố đã ký kết và triển khai việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc bao gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam và Thái Bình. Thành phố Đà Nẵng giao UBND Huyện Hòa Vang triển khai thực hiện, 3 tỉnh còn lại Tỉnh giao Sở LĐTBXH triển khai.
 
Ngoài ra còn có 5 địa phương đang xúc tiến ký kết Thỏa thuận bao gồm Đồng Nai, Hậu Giang, Bình Thuận, Hà Tĩnh và Kon Tum.

2. Tiêu chuẩn và chế độ đối với người lao động

- Độ tuổi từ 30-55;
 
- Thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại địa phương đã ký Thỏa thuận;
 
- Thời hạn hợp đồng: 03 tháng; loại hình thị thực (visa): C-4
 
- Ngành nghề, công việc: Nông nghiệp, trồng trọt, thu hái,...
 
- Lương cơ bản: theo quy định Hàn Quốc, hiện nay 1.300-1.400 USD/tháng;
 
- Chủ sử dụng chịu tối thiểu 1 lượt vé máy bay và đài thọ ăn, ở trong thời gian làm việc;
 
- Chi phí xuất cảnh: cơ quan thực hiện thu một khoản để bù đắp chi phí hành chính theo quy định của địa phương.
 
Nguồn: www.dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=4583
Bình luận Facebook
bình luận form