Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Hội nghị tập huấn rà soát biến động cung, cầu lao động tại Bắc Kạn

Ngày 25/6/2019 Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị tập huấn rà soát thông tin cung, cầu lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, các đồng chí cán bộ trong UBND tỉnh, huyện...và lãnh đạo Công ty xuất khẩu lao động Thang Long OSC.
 

hội nghị rà soát biến động cung cầu lao động Bắc Kan


Hội nghị đã được các đồng chí Phòng LĐ - TBXH truyền đạt những nội dung về rà soát, thu thập và cập nhật thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.
 

rà soát cung cầu lao động bắc kan


Qua đây nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ điều tra cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để cán bộ quản lý và điều tra viên thực hiện chính xác các số liệu, kỹ năng trong công tác điều tra. Đồng thời là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Kan trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
 

bac kan hội nghị tập huấn rà soát biến động lao động

 
Có thể bạn quan tâm:Bình luận Facebook
bình luận form