Thi tuyển đơn hàng nông nghiệp ngắn hạn 2018

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản - nông nghiệp ngắn hạn là đơn hàng truyền thống tại công ty Thăng Long. Được tổ chức thi tuyển thường niên vào tháng 8 hàng năm. Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của buổi thi tuyển đơn hàng nông nghiệp ngăn hạn năm 2018