Thi tuyển đơn hàng hàn 2018 làm việc tại Fukuoka

Buổi thi tuyển và phỏng vấn trực tiêp đơn hàng Hàn làm việc tại Fukuoka - Nhật Bản được tổ chức tại trung tâm đào tạo Thăng Long.