Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trung tâm XKLĐ Thang Long Osc luôn phấn đấu không ngừng để xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, đối tác và bên ngoài xã hội.

HOTLINE: 0981 057 683 - 0981 628 599 - 0967 620 068
 
 

Tầm nhìn.

Xây dựng Thăng Long Osc trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực, hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, là sự lựa chọn của các đối tác quốc tế và trong nước.

Sứ mệnh.

Thăng Long Osc luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, với các đối tác trong cộng đồng, các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất bằng cách:

Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng phù hợp, giá cả cạnh tranh, đúng thời hạn.

Học hỏi, xây dựng và hoàn thiện tổ chức để trở thành đối tác tin cậy, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất tại thị rường xuất khẩu lao động và du học tại Việt Nam. Phát triển bền vững và kinh doanh hiệu quả để phục vụ lợi ích của các cổ đông.

Lao động thăng long osc

Xây dựng một môi trường làm việc, hợp tác và phát triển sự nghiệp tốt nhất cho mọi nhân viên. Tăng trưởng của tổng công ty luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống và làm việc của mỗi thành viên trong tổng công ty.

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi.

Con người là tài sản có giá trị và là nguồn sức mạnh của Thăng Long Osc. Tinh thần làm việc theo nhóm, kỷ luật và phong cách làm việc công nghiệp tạo nên văn hóa doanh nghiệp của Thăng Long Osc.

Dịch vụ tốt và tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khẳng định vị thế của Thăng Long Osc là thương hiệu của niềm tin.

Nguyên tắc hoạt động.

  • Thăng Long Osc phục vụ khách hàng bằng sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất.
  • Thăng Long Osc mang đến cho cổ đông giá trị cổ phần cao nhất.
  • Thăng Long Osc đảm bảo với đối tác bằng sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác.

Trân trọng.