Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Luật quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ vào hiệp pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã được sửa đổi, bổ dung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thức 10.

Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

HOTLINE: 0981.052.5830981.057.683 - 0967.620.068

luật quy định người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

1.    Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau:

a.       KÝ kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài

b.      Tuyển chọn lao động

c.       Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động , tổ chức bổi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

d.      Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

e.      Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

f.        Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi xuất khẩu lao động

g.       Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài

h.      Các hoạt động khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài

2.       Chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài

a, Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài

b, Bảo hộ quyền , lợi ích hợp pháp của người đi xuất khẩu lao động nước ngoài và của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người đi làm việc ở nước ngoài

c, Hỗ trợ đầu tư mở thị trường lao động mới, thị trường có thu nhập cao, thị trường tiếp nhận nhiều lao động; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động.

d. Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội đi xuất khẩu lao động

e. Khuyến khích đưa nhiều người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi xuất khẩu lao động, đưa người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao; khuyến khích đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở nước ngoài.

3.       Cách thức đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây:

a, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người đi xuất khẩu lao động

b, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu hoặc tổ chức, các nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

c, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

d, Hợp đồng cá nhân.

>>  Mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản


Để đăng ký tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản, Đài Loan, Algeria..., các bạn vui lòng liên hệ:

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Thăng Long

Địa chỉ: số 7, tầng 8 tòa nhà Hội LHPN, đường Tôn Thất Thuyết , Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0981.052.5830981.057.683 - 0967.620.068

 

Bình luận Facebook
bình luận form