Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Luật lao động

Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

Điều 4: Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

Quy định xử phạt người lao động vi phạm khi đi làm việc ở nước ngoài

Đi xuất khẩu lao động nước ngoài các doanh nghiệp, tổ chức và ngay cả người lao động cũng phải tuân theo quy định đề ra. Nếu sai phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Luật quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Luật quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Căn cứ vào hiệp pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã được sửa đổi, bổ dung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thức 10.

Chi tiết