Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Luật lao động

Cái giá phải trả cho xuất khẩu lao động "chui"

Khi có ý định đi nước ngoài làm việc, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Không được cố tình đi chui theo visa du lịch sang làm việc bất hợp pháp dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng bản thân.

Luật quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Luật quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Căn cứ vào hiệp pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã được sửa đổi, bổ dung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thức 10.

Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

Điều 4: Hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động

Chi tiết

Quy định xử phạt người lao động vi phạm khi đi làm việc ở nước ngoài

Đi xuất khẩu lao động nước ngoài các doanh nghiệp, tổ chức và ngay cả người lao động cũng phải tuân theo quy định đề ra. Nếu sai phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Chi tiết

Luật số 72/2006/QH11 - Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Những quy định của Luật số 72/2006/QH11 cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài tùy theo diện đi theo hợp đồng hay diện bảo lãnh

Chi tiết

Luật số 72/2006/QH11 - doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Những điều luật về doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Theo luật số 72/2006/QH11

Chi tiết

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Luật số 72/2006/QH11

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chi tiết

Luật số 72/2006/QH11 của Quốc hội : Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chi tiết