Lễ kỷ niệm 04 năm thành lập công ty

Hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 4 năm thành lập công ty.