Thăng Long Osc tổ chức giải bóng đá dành cho các học viên tại trung tâm