Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Thang Long OSC Gặp Gỡ Gia Đình Thực Tập Sinh Sau Trúng Tuyển

Sáng ngày 25/02, Thang Long OSC tổ chức gặp gỡ gia đình thực tập sinh sau khi trúng tuyển đơn hàng để phổ biến lại những thông tin, quyền lợi và nội quy của Công ty trong suốt quá trình thực tập sinh học tập tại trung tâm cũng như sau khi sang Nhật Bản làm việc. Đây là gia đình của TTS đã trúng tuyển đi xkld Nhật Bản đơn hàng hàn xì và đơn hàng vận hành máy khoan giếng.

thang long osc gặp gỡ gia đình thực tập sinh nhật bản 2020

thang long osc gặp gỡ gia đình thực tập sinh nhật bản 2020

thang long osc gặp gỡ gia đình thực tập sinh

gia đình thực tập sinh đi nhật
Bình luận Facebook
bình luận form