Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Thang Long OSC Gặp Gỡ Gia Đình Thực Tập Sinh Nhật Bản Sau Trúng Tuyển

Chiều ngày 26/11 Thang Long OSC tổ chức gặp gỡ gia đình thực tập sinh sau khi trúng tuyển để phổ biến lại những quyền lợi, nội quy của Công ty trong suốt quá trình TTS học tập tại trung tâm cũng như sau khi sang Nhật.

Đây là một số hình ảnh phụ huynh và thực tập sinh đi đơn hàng Yamagata và Akita.

thang long osc gặp gỡ gia đình thực tập sinh

Thang Long OSC Gặp Gỡ Gia Đình Thực Tập Sinh Nhật Bản Sau Trúng Tuyển

thang long osc gặp gỡ gia đình thực tập sinh nhật bản
Bình luận Facebook
bình luận form