Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Thang Long OSC tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho lao động làm việc có thời hạn tại Algeria

Ngày 12.12 vừa qua, tại Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức (Thành phố Vinh – Nghệ An) công ty Thăng Long OSC đã tổ chức thành công buổi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán của nước sở tại và tư vấn pháp luật cho người lao động xuất khẩu sang Algeria.