Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Đơn hàng cơ khí Nhật Bản

Tuyển 09 nam làm cơ khí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển gấp 09 nam làm cơ khí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc tại Chiba. Những ứng viên đăng ký tham gia trực tiếp tại công ty hoặc thông qua website thanglongosc.com sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tuyển thợ hàn xì

Là một đơn hàng xuất khẩu lao động lĩnh vực cơ khí, đơn hàng hàn xì tại Nhật bản được Thăng Long OSC tiếp nhận hàng năm và cung ứng không nhỏ lượng lao động xuất khẩu sang Nhật .